Info@weareactive.nl Weena 742A, 3014 DA Rotterdam 088 015 2200

Portfolio: Veiligheidsregio Midden en West-Brabant - Active Professionals

 • Home
 • Portfolio: Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
// Seeing is believing

Portfolio - Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

// Toegepaste oplossing

De afgelopen paar jaar hebben wij veel geïnvesteerd in het opzetten van onze applicaties binnen het Microsoft Azure-platform. Parallel hieraan hebben wij gewerkt aan het opzetten van een datastructuur binnen het Azure-platform. Na verloop van tijd merkten wij dat ons dataplatform niet voldoende is afgestemd op de informatiebehoeften van de organisatie. Daarnaast ontstonden er verschillende ‘Sources of Truth’ omdat de beschikbare informatie op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden. Om de datakwaliteit, en daarmee de informatiekwaliteit, van de organisatie te verbeteren heeft Active Professionals ons ondersteund met het opzetten van een centraal datawarehouse binnen het Azure-platform. Data uit verschillende bronsystemen wordt hier samengevoegd in één datamodel die is gemodelleerd op basis van de informatiebehoeften van de organisatie. Zo kunnen wij adequate inzichten creëren die bijdragen aan de continuïteit van de informatievoorziening. Daarnaast heeft Active Professionals tijdens en na het proces gezorgd voor een goede overdracht van werkzaamheden en kennis. Zo kunnen wij het datawarehouse in de toekomst blijven ontwikkelen.

// Voornaamste resultaten

 • Data gedreven 
  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschikt nu over één datawarehouse dat wordt gebruikt om snel betrouwbare inzichten te kunnen creëren binnen de gehele organisatie 
 • Geautomatiseerd 
  Het datawarehouse wordt iedere nacht automatisch gevuld met alle relevante data. Door het multidimensionale datamodel kunnen medewerkers verschillende betrouwbare inzichten creëren. 
 • Self-Service 
  De medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben verschillende trainingen gehad zodat het datawarehouse zonder de expertise van Active Professionals in de toekomst verder ontwikkeld kan worden.
 • Helicopterview 
  Door verschillende databronnen met elkaar te verbinden en te zorgen voor één ‘Single Source of Truth’ wordt de betrouwbaarheid van data en informatie geborgd binnen de organisatie. Zo werkt de organisatie nóg efficiënter
// Over de organisatie

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.