Info@weareactive.nl Weena 742A, 3014 DA Rotterdam 088 015 2200

Data Integration - Active Professionals

  • Home
  • Data Integration
// Expansion. Always, in all ways

Data Integration

Data-integratie is het proces waarbij gegevens uit ongelijksoortige bronnen worden samengebracht om medewerkers uit een organisatie een eenduidig beeld te kunnen geven.

Het uitgangspunt van data-integratie is om data eenvoudiger en sneller beschikbaar te maken en de consumptie en verwerking ervan door systemen en gebruikers te vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat uw gebruikers een eenduidig gevalideerd en gecontroleerd beeld krijgen. Als data-integratie goed wordt uitgevoerd, kunnen de IT-kosten worden verlaagd, kunnen resources worden vrijgemaakt, kan de datakwaliteit worden verbeterd en innovatie geaccelereerd. Dit allemaal zonder ingrijpende wijzigingen in applicaties, processen of datastromen.