Info@weareactive.nl Weena 742A, 3014 DA Rotterdam 088 015 2200

Portfolio: Stichting Open - Active Professionals

 • Home
 • Portfolio: Stichting Open
// Seeing is believing

Portfolio - Stichting Open

// Toegepaste oplossing

Al sinds 2017 hebben wij een volledig op maat ontwikkeld systeem (nl. myOPEN) om samen met onze partners de bewegingen rondom e-waste te volgen en aan te sturen, van inzamelaars tot verwerkers. Daarbij hebben we flink geïnvesteerd op het gebied van data-analyse, om onze grip op processen te verstevigen en te kunnen rapporteren naar overheden. Samen met Active Professionals hebben wij gewerkt aan ons BI-platform dat meegroeit met ons myOPEN en de organisatie. Dankzij Qlik Sense en Qlik NPrinting is onze data dichterbij dan ooit, waardoor we ook onze partners pro-actief kunnen informeren over resultaten. Deze ontwikkelingen helpen ons in onze strategie om kennisleider van Nederland te worden.

// Voornaamste resultaten

 • Data gedreven 
  Dankzij de rapportages in Qlik Sense heeft Stichting OPEN altijd zicht op het inzamelresultaat en logistieke processen.
 • Geautomatiseerd
  De geautomatiseerde processen zorgen voor altijd up-to-date data uit verschillende bronnen. Middels Qlik NPrinting worden resultaten en analyses automatisch gedeeld met interne en externe ontvangers.
 • Self-Service
  De implementatie bij Stichting OPEN is erop gericht dat analisten in staat zijn zelf analyses te maken, met gevalideerde datamodellen en formules. Dankzij de data library zijn definities uit te leggen en te begrijpen.
 • Helicopterview 
  Door verschillende databronnen met elkaar te verbinden zijn processen van order tot facturatie te volgen. Dat maakt de gehele organisatie effectiever
// Over de organisatie

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. We willen samen met ketenpartners binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65% realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de e-wastesector meer circulair maken. We bundelen krachten met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners en vele anderen en werken samen aan de inzameldoelstelling en circulariteit van de e-wastesector.