Info@weareactive.nl Weena 742A, 3014 DA Rotterdam 088 015 2200

Data & Analytics Health Check - Active Professionals

  • Home
  • Data & Analytics Health Check

Data & Analytics Health Check

Oude, ongeorganiseerde gegevens vertragen je bedrijf en vertroebelen je besluitvormingsprocessen. Weet jij wat de status is van jouw data & analytics omgeving?

Met de Active Professionals Data & Analytics Health Check laten we zien waar binnen jouw data-omgeving de zwakke plekken zitten en reiken we een verbeterplan aan hoe je deze kan oplossen. Ontdek op welke manier jouw organisatie continu kan verbeteren bij het implementeren en gebruik van Business Intelligence oplossingen, zoals Qlikview, Qlik Sense, Qlik NPrinting, Power BI, Power Apps en Microsoft Azure onderdelen.

Onze aanpak

De Data & Analytics Health Check helpt de organisatie om op korte en/of op lange termijn het meeste uit het Business Intelligence platform te halen, door te controleren of de Business Intelligence producten zo efficiënt mogelijk zijn ingericht en worden gebruikt, de implementatie schaalbaar is en men kan inspringen op de veranderende informatiebehoefte.

Zo werkt de Data & Analytics Health Check

Onze Business Intelligence Consultant gaat de huidige Business Intelligence omgeving analyseren met behulp van een door Active Professionals ontwikkelde methode. Op basis van de diagnose zal de Business Intelligence Consultant verbetervoorstellen opstellen.

In nauwe samenspraak met jouw organisatie zullen de voorstellen uitgewerkt worden om ook in de toekomst de kwaliteit en performance de Business Intelligence omgeving en daarmee de applicaties te waarborgen.

Je ontvangt na de uitvoering van de Data & Analytics Health Check een adviesrapport met sterke en zwakke punten, gebruiksstatistieken en aanbevelingen over de verschillende onderdelen. In dit rapport identificeren we mogelijke verbeteringen op het gebied van performance, security en stabiliteit door gebruik te maken van bestaande of nieuwe technologieën, producten of best practices.

De Data & Analytics Health richt zich primair op de bevindingen en aanbevelingen. In het rapport wordt per bevinding aangegeven wat de oplossingsrichting is, wat de te verwachten verbetering is en wat de eventuele kosten zijn.

// Meer weten?

Neem contact op!