Weena 742A, 3014 DA Rotterdam 088 015 2200 Info@weareactive.nl

Single Blog

  • Home
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Om de datakwaliteit, en daarmee de informatiekwaliteit, van de organisatie te verbeteren hebben wij de veiligheidsregio midden en west Brabant  ondersteunt met het opzetten van een centraal datawarehouse binnen het Azure-platform. Data uit verschillende bronsystemen wordt hier samengevoegd tot één model die is gemodelleerd op basis van de informatiebehoeften vanuit de organisatie. Zo kunnen ze nu adequate inzichten creëren die bijdragen aan de continuïteit van de informatievoorziening.

Daarnaast is er tijdens en na het ontwikkelproces gezorgd voor een goede overdracht van werkzaamheden en kennis. Zo kan de veiligheidsregio nu zelf het datawarehouse blijven ontwikkelen.

marco