Privacy  Policy

Uw privacy is voor ons van het grootste belang en Active Professionals zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
Deze pagina bevat informatie over hoe Active Professionals (gevestigd aan de Weena 742 -a, 3014 DA, Rotterdam) op de website Active-Professionals.nl omgaat met persoonsgegevens en tevens welke cookies door onszelf en derden worden geplaatst.

 

Persoonsgegevens

 

Active Professionals verzamelt en bewaart – met altijd als grondslag door u gegeven toestemming – persoonsgegevens om u nieuwsberichten en uitnodigingen voor events te sturen. Via de website verzamelen we ook persoonsgegevens omtrent mogelijke sales opportunites en voor (open) sollicitaties. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die Active Professionals verwerkt:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Functie
U heeft te allen tijde het recht om gegeven toestemming weer in te trekken. Mocht u beslissen dat u niet langer e-mails wenst te ontvangen, dan kunt u zich altijd eenvoudig uitschrijven. Elke door ons verzonden email bevat hiervoor onderaan deze uitschrijflink, maar u kunt ook een verzoek om uitschrijving sturen naar afmelden@weareactive.nl.
De bewaartermijn van de persoonsgegevens loopt in principe tot het moment dat consent wordt ingetrokken of verzocht wordt om verwijdering.
Active Professionals deelt uw persoonsgegevens op geen enkele wijze met derden (landen of internationale organisaties – zowel binnen als buiten de EU).

 

Privacy rechten

 

Onder de AVG hebben EU-ingezetenen onderstaande privacy-rechten:
1. Recht op dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen) (data portability)
2. Recht op vergetelheid (recht om ‘vergeten’ te worden) (erasure)
3. Recht op inzage (recht om persoonsgegevens in te zien) (access)
4. Recht op rectificatie en aanvulling (recht om persoonsgegevens te wijzigen) (rectification)
5. Recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken) (restriction of processing)
6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming/profilering (recht op ‘menselijke blik’ bij besluiten) (not used)
7. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (object)
8. Recht op duidelijke informatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active Professionals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; afmelden@weareactive.nl.

 

Klachten

 

Voor klachten omtrent handelswijzen van verwerkingsverantwoordelijke, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging

 

Active Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via afmelden@weareactive.nl

Contact

Active Professionals

Weena 742A

3014 DA Rotterdam

088 015 2200

info@weareactive.nl

Support

Nieuwsbrief ontvangen?